ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 6102 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )117/03/256107:0020:00อนุมัติ
2 6103 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )118/03/256107:0020:00อนุมัติ
3 5891 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)218/03/256107:0012:30อนุมัติ
4 6104 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )119/03/256107:0020:00อนุมัติ
5 5581 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/03/256108:5011:20อนุมัติ
6 5598 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/03/256113:0013:50อนุมัติ
7 5722 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-319/03/256108:5011:20อนุมัติ
8 5739 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-319/03/256113:0015:30อนุมัติ
9 4791 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/03/256108:5012:10อนุมัติ
10 4808 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/03/256113:0016:20อนุมัติ
11 4957 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/03/256108:5011:20อนุมัติ
12 4974 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/03/256113:0015:30อนุมัติ
13 5133 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/03/256108:5011:20อนุมัติ
14 5150 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/03/256113:0016:20อนุมัติ
15 5276 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/03/256108:5014:40อนุมัติ
16 5403 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/03/256108:5011:20อนุมัติ
17 5420 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/03/256113:0014:40อนุมัติ
18 5438 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/03/256108:5011:20อนุมัติ
19 5456 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/03/256113:0015:30อนุมัติ
20 5294 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/03/256108:5015:30อนุมัติ
21 5168 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/03/256108:5011:20อนุมัติ
22 5186 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/03/256113:0016:20อนุมัติ
23 4992 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/03/256108:5011:20อนุมัติ
24 5010 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/03/256113:0015:30อนุมัติ
25 4826 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/03/256108:5012:10อนุมัติ
26 4844 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/03/256113:0016:20อนุมัติ
27 5757 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-320/03/256108:5011:20อนุมัติ
28 5775 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-320/03/256113:0015:30อนุมัติ
29 5616 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/03/256108:5011:20อนุมัติ
30 5634 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/03/256113:0015:30อนุมัติ
31 6105 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )120/03/256107:0020:00อนุมัติ
32 6106 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )121/03/256107:0020:00อนุมัติ
33 5510 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/03/256115:3018:00อนุมัติ
34 5794 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-321/03/256108:5011:20อนุมัติ
35 5813 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-321/03/256113:0015:30อนุมัติ
36 4863 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/03/256108:5012:10อนุมัติ
37 4882 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/03/256113:0016:20อนุมัติ
38 5061 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/03/256108:5011:20อนุมัติ
39 5080 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/03/256113:0015:30อนุมัติ
40 5205 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/03/256108:5016:20อนุมัติ
41 5313 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/03/256108:5012:10อนุมัติ
42 5474 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/03/256108:5012:10อนุมัติ
43 5492 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/03/256113:0015:30อนุมัติ
44 5332 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/03/256113:0016:20อนุมัติ
45 5351 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/03/256108:5012:10อนุมัติ
46 5369 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/03/256113:0015:30อนุมัติ
47 5242 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/03/256113:0016:20อนุมัติ
48 5117 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/03/256113:0015:30อนุมัติ
49 5224 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/03/256108:5012:10อนุมัติ
50 5099 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/03/256108:5011:20อนุมัติ
51 4901 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/03/256108:5016:20อนุมัติ
52 5832 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-322/03/256108:5011:20อนุมัติ
53 5850 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-322/03/256113:0016:20อนุมัติ
54 5688 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/03/256113:0014:40อนุมัติ
55 5529 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/03/256108:5011:20อนุมัติ
56 5652 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/03/256108:0009:40อนุมัติ
57 5670 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/03/256109:4012:10อนุมัติ
58 6107 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )122/03/256107:0020:00อนุมัติ
59 5868 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-323/03/256108:5011:20อนุมัติ
60 5387 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)723/03/256108:5012:10อนุมัติ
61 5547 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/03/256108:5012:10อนุมัติ
62 5565 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/03/256113:0015:30อนุมัติ
63 5706 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/03/256113:0015:30อนุมัติ
64 4919 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/03/256108:5012:10อนุมัติ
65 4937 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/03/256113:0015:30อนุมัติ
66 5260 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/03/256108:5012:10อนุมัติ
67 5277 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/03/256108:5014:40อนุมัติ
68 5421 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/03/256113:0014:40อนุมัติ
69 5404 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/03/256108:5011:20อนุมัติ
70 5151 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/03/256113:0016:20อนุมัติ
71 5134 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/03/256108:5011:20อนุมัติ
72 4975 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/03/256113:0015:30อนุมัติ
73 4958 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/03/256108:5011:20อนุมัติ
74 4809 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/03/256113:0016:20อนุมัติ
75 4792 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/03/256108:5012:10อนุมัติ
76 5723 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-326/03/256108:5011:20อนุมัติ
77 5740 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-326/03/256113:0015:30อนุมัติ
78 5582 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/03/256108:5011:20อนุมัติ
79 5599 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/03/256113:0013:50อนุมัติ
80 6119 นายพิทยาธร บุญเทียม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-126/03/256108:3012:30อนุมัติ
81 6124 นางสาวศิริพร บุญโนนแต้ นำเสนองานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ห้องสัตตบงกช (1120)626/03/256108:0020:00รออนุมัติ
82 6090 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง รับฟังบรรยายพิเศษการคิดเชิงคำนวณ ห้องสัตตบงกช (1120)627/03/256112:0016:30อนุมัติ
83 5617 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/03/256108:5011:20อนุมัติ
84 5635 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/03/256113:0015:30อนุมัติ
85 5758 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-327/03/256108:5011:20อนุมัติ
86 5776 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-327/03/256113:0015:30อนุมัติ
87 4845 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/03/256113:0016:20อนุมัติ
88 4827 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/03/256108:5012:10อนุมัติ
89 4993 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/03/256108:5011:20อนุมัติ
90 5011 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/03/256113:0015:30อนุมัติ
91 5457 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/03/256113:0015:30อนุมัติ
92 5439 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/03/256108:5011:20อนุมัติ
93 5295 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/03/256108:5015:30อนุมัติ
94 5187 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/03/256113:0016:20อนุมัติ
95 5169 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/03/256108:5011:20อนุมัติ
96 5206 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)528/03/256108:5016:20อนุมัติ
97 5314 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/03/256108:5012:10อนุมัติ
98 5493 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/03/256113:0015:30อนุมัติ
99 5475 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/03/256108:5012:10อนุมัติ
100 5333 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/03/256113:0016:20อนุมัติ
101 5062 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-228/03/256108:5011:20อนุมัติ
102 5081 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-228/03/256113:0015:30อนุมัติ
103 4883 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/03/256113:0016:20อนุมัติ
104 4864 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/03/256108:5012:10อนุมัติ
105 5795 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-328/03/256108:5011:20อนุมัติ
106 5814 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-328/03/256113:0015:30อนุมัติ
107 5511 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/03/256115:3018:00อนุมัติ
108 6006 นางสาวหรรษา องคสิงห์ จัดสัมมนา ห้องสัตตบงกช (1120)628/03/256108:3016:30อนุมัติ
109 6134 อาจารย์สุทิศา ซองเหล็กนอก เรียนรวมของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสรุปเนื้อหาวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-128/03/256113:0017:00รออนุมัติ
110 6121 นายพิทยาธร บุญเทียม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-129/03/256109:0016:00อนุมัติ
111 6125 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Machine Learning for Data Science ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)329/03/256108:0017:00รออนุมัติ
112 6098 นายสุบิน แก้วก่า เรื่อง How ot Design and Create MOOC3 ห้องสัตตบงกช (1120)629/03/256108:3016:30อนุมัติ
113 5530 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/03/256108:5011:20อนุมัติ
114 5671 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/03/256109:4012:10อนุมัติ
115 5653 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/03/256108:0009:40อนุมัติ
116 5851 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-329/03/256113:0016:20อนุมัติ
117 5833 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-329/03/256108:5011:20อนุมัติ
118 5689 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/03/256113:0014:40อนุมัติ
119 4902 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/03/256108:5016:20อนุมัติ
120 5100 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/03/256108:5011:20อนุมัติ
121 5370 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/03/256113:0015:30อนุมัติ
122 5352 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/03/256108:5012:10อนุมัติ
123 5243 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/03/256113:0016:20อนุมัติ
124 5225 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/03/256108:5012:10อนุมัติ
125 5118 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/03/256113:0015:30อนุมัติ
126 5261 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/03/256108:5012:10อนุมัติ
127 4938 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/03/256113:0015:30อนุมัติ
128 4920 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/03/256108:5012:10อนุมัติ
129 5707 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/03/256113:0015:30อนุมัติ
130 5388 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/03/256108:5012:10อนุมัติ
131 5566 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/03/256113:0015:30อนุมัติ
132 5548 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/03/256108:5012:10อนุมัติ
133 6099 นายสุบิน แก้วก่า เรื่อง การพัฒนาสือดิจิทัล ห้องสัตตบงกช (1120)630/03/256108:3016:30อนุมัติ
134 5869 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-330/03/256108:5011:20อนุมัติ
135 6126 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Machine Learning for Data Science ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)330/03/256108:0017:00รออนุมัติ
136 6129 นางสาววรัญญา โพธิ์สีมา ทำการจัดการสอบสัมนาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ห้องสัตตบรรณ (1126)9-231/03/256108:3016:30รออนุมัติ
137 6130 นางสาววรัญญา โพธิ์สีมา ทำการสอบสัมนา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-101/04/256108:3016:30รออนุมัติ
138 6127 นายคมสันต์ ด่านลาพล ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ห้องสัตตบงกช (1120)601/04/256108:0012:00รออนุมัติ
139 5892 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)201/04/256107:0012:30อนุมัติ
140 6128 นายประภัสศิลป์ นามเสนา จัดสัมมนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้องสัตตบงกช (1120)602/04/256108:0016:30รออนุมัติ
141 6120 นายพิทยาธร บุญเทียม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-102/04/256108:3012:30อนุมัติ
142 5583 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/04/256108:5011:20อนุมัติ
143 5600 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/04/256113:0013:50อนุมัติ
144 5724 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-302/04/256108:5011:20อนุมัติ
145 5741 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-302/04/256113:0015:30อนุมัติ
146 4959 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-202/04/256108:5011:20อนุมัติ
147 4793 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/04/256108:5012:10อนุมัติ
148 4810 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/04/256113:0016:20อนุมัติ
149 5135 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/04/256108:5011:20อนุมัติ
150 5152 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/04/256113:0016:20อนุมัติ
151 4976 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-202/04/256113:0015:30อนุมัติ
152 5278 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)702/04/256108:5014:40อนุมัติ
153 5405 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/04/256108:5011:20อนุมัติ
154 5422 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/04/256113:0014:40อนุมัติ
155 5440 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/04/256108:5011:20อนุมัติ
156 5458 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/04/256113:0015:30อนุมัติ
157 5296 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/04/256108:5015:30อนุมัติ
158 5170 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/04/256108:5011:20อนุมัติ
159 5188 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/04/256113:0016:20อนุมัติ
160 4994 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-203/04/256108:5011:20อนุมัติ
161 5012 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-203/04/256113:0015:30อนุมัติ
162 4828 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)403/04/256108:5012:10อนุมัติ
163 4846 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)403/04/256113:0016:20อนุมัติ
164 5759 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-303/04/256108:5011:20อนุมัติ
165 5777 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-303/04/256113:0015:30อนุมัติ
166 5618 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/04/256108:5011:20อนุมัติ
167 5636 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/04/256113:0015:30อนุมัติ
168 5512 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/04/256115:3018:00อนุมัติ
169 5796 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-304/04/256108:5011:20อนุมัติ
170 5815 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-304/04/256113:0015:30อนุมัติ
171 6108 นางสาวสาวิณีย์ โยลัย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ห้องสัตตบงกช (1120)604/04/256108:0016:30อนุมัติ
172 4865 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/04/256108:5012:10อนุมัติ
173 4884 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/04/256113:0016:20อนุมัติ
174 5063 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-204/04/256108:5011:20อนุมัติ
175 5082 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-204/04/256113:0015:30อนุมัติ
176 5207 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)504/04/256108:5016:20อนุมัติ
177 5315 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/04/256108:5012:10อนุมัติ
178 5476 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/04/256108:5012:10อนุมัติ
179 5494 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/04/256113:0015:30อนุมัติ
180 5334 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/04/256113:0016:20อนุมัติ
181 5353 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/04/256108:5012:10อนุมัติ
182 5371 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/04/256113:0015:30อนุมัติ
183 5244 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/04/256113:0016:20อนุมัติ
184 5119 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/04/256113:0015:30อนุมัติ
185 5226 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/04/256108:5012:10อนุมัติ
186 5101 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/04/256108:5011:20อนุมัติ
187 4903 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/04/256108:5016:20อนุมัติ
188 5834 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-305/04/256108:5011:20อนุมัติ
189 5852 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-305/04/256113:0016:20อนุมัติ
190 5690 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/04/256113:0014:40อนุมัติ
191 5531 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/04/256108:5011:20อนุมัติ
192 5654 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/04/256108:0009:40อนุมัติ
193 5672 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/04/256109:4012:10อนุมัติ
194 5389 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/04/256108:5012:10อนุมัติ
195 5549 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/04/256108:5012:10อนุมัติ
196 5567 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/04/256113:0015:30อนุมัติ
197 5708 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/04/256113:0015:30อนุมัติ
198 5870 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-306/04/256108:5011:20อนุมัติ
199 4921 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/04/256108:5012:10อนุมัติ
200 4939 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/04/256113:0015:30อนุมัติ
201 5262 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/04/256108:5012:10อนุมัติ
202 5279 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)709/04/256108:5014:40อนุมัติ
203 5423 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/04/256113:0014:40อนุมัติ
204 5406 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/04/256108:5011:20อนุมัติ
205 5153 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/04/256113:0016:20อนุมัติ
206 5136 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/04/256108:5011:20อนุมัติ
207 4977 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-209/04/256113:0015:30อนุมัติ
208 4960 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-209/04/256108:5011:20อนุมัติ
209 4811 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/04/256113:0016:20อนุมัติ
210 4794 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/04/256108:5012:10อนุมัติ
211 6133 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ห้องสัตตบงกช (1120)609/04/256108:0016:30รออนุมัติ
212 5725 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-309/04/256108:5011:20อนุมัติ
213 5742 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-309/04/256113:0015:30อนุมัติ
214 5584 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/04/256108:5011:20อนุมัติ
215 5601 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/04/256113:0013:50อนุมัติ
216 5619 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/04/256108:5011:20อนุมัติ
217 5637 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/04/256113:0015:30อนุมัติ
218 5760 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-310/04/256108:5011:20อนุมัติ
219 5778 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-310/04/256113:0015:30อนุมัติ
220 4847 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)410/04/256113:0016:20อนุมัติ
221 4829 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)410/04/256108:5012:10อนุมัติ
222 4995 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-210/04/256108:5011:20อนุมัติ
223 5013 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-210/04/256113:0015:30อนุมัติ
224 5459 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/04/256113:0015:30อนุมัติ
225 5441 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/04/256108:5011:20อนุมัติ
226 5297 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)710/04/256108:5015:30อนุมัติ
227 5189 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)510/04/256113:0016:20อนุมัติ
228 5171 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)510/04/256108:5011:20อนุมัติ
229 5208 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)511/04/256108:5016:20อนุมัติ
230 5316 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/04/256108:5012:10อนุมัติ
231 5495 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/04/256113:0015:30อนุมัติ
232 5477 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/04/256108:5012:10อนุมัติ
233 5335 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/04/256113:0016:20อนุมัติ
234 5064 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-211/04/256108:5011:20อนุมัติ
235 5083 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-211/04/256113:0015:30อนุมัติ
236 4885 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/04/256113:0016:20อนุมัติ
237 4866 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/04/256108:5012:10อนุมัติ
238 5797 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-311/04/256108:5011:20อนุมัติ
239 5816 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141)9-311/04/256113:0015:30อนุมัติ
240 5513 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/04/256115:3018:00อนุมัติ
241 5893 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)222/04/256107:0012:30อนุมัติ
242 6131 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/05/256108:3016:30รออนุมัติ
243 6132 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)504/05/256108:3016:30รออนุมัติ
244 5894 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)206/05/256107:0012:30อนุมัติ
245 5895 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)220/05/256107:0012:30อนุมัติ
246 5896 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)203/06/256107:0012:30อนุมัติ
247 5897 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)217/06/256107:0012:30อนุมัติ
248 5898 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)201/07/256107:0012:30อนุมัติ
249 5899 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)215/07/256107:0012:30อนุมัติ
250 5900 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)205/08/256107:0012:30อนุมัติ
251 5901 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/08/256107:0012:30อนุมัติ
252 5902 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/09/256107:0012:30อนุมัติ
253 5903 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/09/256107:0012:30อนุมัติ
254 5904 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)207/10/256107:0012:00อนุมัติ
255 5905 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)221/10/256107:0012:30อนุมัติ
256 5906 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)204/11/256107:0012:30อนุมัติ
257 5907 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)218/11/256107:0012:00อนุมัติ
258 5908 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/12/256107:0012:30อนุมัติ
259 5909 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/12/256107:0012:30อนุมัติ