เลือกอาคาร :

ห้อง ส. 17 มี.ค. 61 อา. 18 มี.ค. 61 จ. 19 มี.ค. 61 อ. 20 มี.ค. 61 พ. 21 มี.ค. 61 พฤ. 22 มี.ค. 61 ศ. 23 มี.ค. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 20:00 ประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญา ระหว่างที่ 16-22 มีนาคม 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 07:00 - 12:30 สอบตัวแทนประกันชีวิต (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 08:50 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

15:30 - 18:00 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 13:50 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1
ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141) 9-3 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)